För deltagare

För att studera beslutsfattande behöver forskare ofta människor och deras beslut som forskningsdata. PCRClab bjuder in människor att delta i samhällsvetenskaplig forskning. Genom att registrera dig kommer du att få inbjudningar till forskningsstudier via e-post. Du kan anmäla dig som volontär på: orsee.utu.fi/.

Deltagande är alltid frivilligt. Deltagande i laboratoriestudier belönas alltid. Storleken på den monetära belöningen beror på studien och dess särdrag.

Vad är experimentell samhällsvetenskaplig forskning?

Vad är experimentell samhällsvetenskaplig forskning? Experimentell forskning har utvecklats för att komplettera de mer teoretiska metoderna inom samhällsvetenskap. Det ger verktyg som vi kan öka vår förståelse för hur människor och institutioner verkligen fungerar.

Experimentalister studerar samhällsfenomen (inte individerna) i en målmedvetet skapad och kontrollerad miljö i laboratoriet. Beslut som fattas i laboratoriet är anonyma (de kan inte kopplas personligen till dig) och data analyseras på gruppnivå. Beslut har ofta verkliga konsekvenser: de kan till exempel påverka deltagarnas förtjänst.

Det är förbjudet att ge falsk information i studierna och detta binder både forskarna och deltagarna.

Hur kan jag delta?

Genom att registrera dig som volontär kommer du att få e-postinbjudningar till olika forskningsprojekt. Registrering sker på webbplatsen orsee.utu.fi/. När du har fått en inbjudan kan du välja den tid som passar dig bäst och registrera dig som deltagare. Vi uppskattar att du kommer tidigt till studiesessionen.

Var kan jag få mer information?

Deltagarregistret finns på: orsee.utu.fi/. Den här webbplatsen innehåller också svar på vanliga frågor (FAQ), laboratoriets regler och dataskyddsplanen.