För forskare

Ingång
Illustrativ planlösning, inte i skala

Anläggningar och utrustning

Laboratoriet ligger på PharmaCity och erbjuder faciliteter för 20 deltagare. Laboratoriet har ett eget skrivbord och dator för alla (datorer uppdateras hösten 2021). Justerbara visuella hinder mellan tabeller skyddar integriteten i beslutsfattandet.

Tekniskt stöder laboratoriet experiment med till exempel zTree och oTree. Datorerna är av modell Dell Optilex 7480 all-in-one.

Registrerade deltagare är främst studenter. PCRClab använder ORSEE för att rekrytera deltagare och hålla ett deltagarregister. Det är också möjligt att organisera online-experiment genom laboratoriet.

PCRClab kan också användas av forskare utanför Åbo universitet. Kontakta oss om du är intresserad: pcrclab at utu.fi.