ONLINE RECRUITMENT SYSTEM FOR ECONOMIC EXPERIMENTS

 
THE EASE OF RECRUITMENT

 
Pääsivu
  Rekisteröidy
 
Kalenteri
 
Säännöt
 
Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja
 
FAQs-UKK
 
  Impressum
  Sijainti ja yhteystiedot
Rekisteriseloste ja yksityisyydensuoja


Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE
Laatimispäivä 7.4.2010

Selosteeseen sisältyvät myös henkilötietolain 24 §:n perusteella informoitavat tiedot

  1. Rekisterinpitäjä
  Suomen Akatemian Julkisen valinnan tutkimuskeskus (Public Choice Research Centre, PCRC), Turun yliopisto
  Publicum (Assistentinkatu 7)
  FIN-20014 Turun yliopisto.

  3. Rekisterin nimi
  PCRC:n kokeellisen päätöksenteon laboratorion koehenkilörekisteri


  4. Rekisterin käyttötarkoitus
  Tieteellinen tutkimustoiminta
  ?Henkilötietolaki 22.4.1999/523


  5. Rekisterin tietosisältö
  (rekisteröityjen ryhmä/ryhmät ja näihin liittyvät tiedot tai tietoryhmät)


  5.1 Koehenkilön perustiedot
  • syntymäaika
  • nimitiedot
  • sukupuoli
  • asiointikieli (suomi)


  5.2 Koehenkilön muut taustatiedot
  • opintojen aloitusvuosi
  • pääaine/opintosuuntaus tai ammatti
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero


  5.3 Koehenkilön ilmoittautumis- ja osallistumistiedot
  • aikaisemmat ilmoittautumiset
  • aikaisemmat kokeet, joihin koehenkilö on osallistunut
  • saapumatta jättämiset

  6. Säännönmukaiset tietolähteet

  • henkilötietojen muutokset opiskelijan oman ilmoituksen mukaan

  7. Tietojen luovutus

  • Yksittäisen koehenkilön tietoja ei luovuteta rekisteristä ulkopuolisille
  • Tietoja luovutetaan vain 1) asianosaiselle tai 2) lakiin perustuvan oikeuden nojalla
  • Koehenkilörekisterin yksittäisen koehenkilön tietoja ei yhdistetä kokeissa saataviin tuloksiin, tulosten käsittely tapahtuu aina kokonais- ja/tai jakaumatasolla.

  8. Rekisterisuojauksen periaatteet

  • tiedot säilytetään PCRC:n erillisellä palvelimella.
  • tietoihin on pääsy vain järjestelmän käyttäjätunnuksen saaneilla
  • järjestelmä on suojattu salasanalla
  • rekisterin ja työasemien väliset yhteydet on suojattu niin, etteivät ulkopuoliset pääse tietoihin käsiksi
  • henkilökunnan käyttäjätunnukset ja salasanat myöntää atk-keskus
  • käyttöoikeus rajoitetaan joko pelkästään tietojen katseluun tai päivittämiseen siinä laajuudessa kuin kunkin työtehtävät edellyttävät
  • perus- ja ilmoittautumistietoja voivat muokata ainoastaan rekisterin käyttöoikeuden saaneet Turun yliopiston toimihenkilöt
  • muilta osin noudatetaan henkilötietolakia (523/99), lakia viranomaisten toiminnan • julkisuudesta (621/99) sekä Turun yliopiston säädöksiä henkilötietojen käsittelystä, suojaamisesta, kulunvalvonnasta, tilojen käytöstä ja lukitsemisesta.
  • rangaistukset henkilörekisteririkoksesta, henkilörekisteriin kohdistuvasta tietomurrosta ja säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta mainitaan henkilötietolain 48 §:ssä.

  9. Tietojen korjaaminen (tietojen tarkastus- ja muuttamisoikeus)

  • koehenkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötiedot, ellei henkilötietolaista muuta johdu
  • koehenkilöllä on oikeus korjata rekisteriin sisältyvät itseään koskevat virheelliset henkilö- ja taustatiedot
  • henkilökohtaiset tiedot ovat nähtävissä ja muutettavissa kirjautumalla ilmoittautumisjärjestelmään osoitteessa pcrclab.utu.fi
Yhteydenotto: pcrclab@utu.fi.